Regenwater Afkoppelen: Een Duurzame Keuze voor het Milieu

Regenwater Afkoppelen: Een Duurzame Keuze voor het Milieu

Het afkoppelen van regenwater is een belangrijke stap naar een duurzamer en milieuvriendelijker waterbeheer. Door regenwater niet langer te mengen met afvalwater, maar apart op te vangen en te hergebruiken, kunnen we kostbaar drinkwater besparen en overstromingen voorkomen.

Regenwaterafkoppeling houdt in dat het regenwater dat op daken, terrassen of opritten valt, wordt opgevangen en afgevoerd naar bijvoorbeeld een regenton, infiltratieput of wadi. Dit water kan vervolgens worden gebruikt voor het besproeien van de tuin, het doorspoelen van het toilet of zelfs voor de wasmachine.

Door regenwater af te koppelen, wordt de druk op het rioolstelsel verlicht. Bij hevige regenval kan het riool vaak de grote hoeveelheid water niet aan, wat kan leiden tot overstromingen en wateroverlast. Door regenwater apart op te vangen en te gebruiken, wordt het riool ontlast en wordt de kans op wateroverlast aanzienlijk verkleind.

Bovendien is regenwater vaak zachter dan leidingwater en bevat het geen chemicaliën of kalk. Dit maakt het ideaal voor diverse toepassingen in en rondom het huis. Het afkoppelen van regenwater draagt dus niet alleen bij aan een duurzaam waterbeheer, maar biedt ook praktische voordelen voor u als huishouden.

Het Kempens Riooltje staat klaar om u te adviseren en te begeleiden bij het afkoppelen van regenwater. Neem contact met ons op voor meer informatie over hoe u kunt bijdragen aan een duurzamer milieu door regenwaterafkoppeling toe te passen.

Begin vandaag nog met duurzaam regenwater afkoppelen!